ÖLÇÜM VE RAPORLAMA HİZMETLERİ

Son teknoloji ve sertifikalı cihazlarımızla sanayi kuruluşlarının; • Topraklama

• Paratoner
• Harmonik
• İç tesisat
• Aydınlatma düzeyi
vb .ölçüm ve raporlandırma.